Λίγα λόγια σχετικά με εμάς

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα:

  • Οργάνωσης

  • Εποπτείας

  • Ενημέρωσης λογιστηρίου

  • Εργατικά

  • Συστάσεις Εταιρειών

  • Αντιμετώπισης ελέγχων

  • Ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και ο κύκλος εργασιών τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την επιλογή και τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης.

Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας

Για επιχειρήσεις που οι ανάγκες τους δεν απαιτούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε τη μηχανογραφημένη τήρηση των βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας, με τα πιο σύγχρονα λογιστικά προγράμματα.

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την επιχείρησή σας στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε ορίζεται από το νόμο.

Μηχανογράφηση λογιστηρίου

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου με τη επιλογή του αποτελεσματικού προγράμματος εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες μισθοδοσίας για την επιχείρησή σας με βάση την μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή μας στον κλάδο και σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.

Εργατικά / Ασφαλιστικά

Διανύοντας περίοδο μεγάλων αλλαγών στα εργασιακά θέματα και με βάση την πολυετή εμπειρία μας σε θέματα εργατικού δικαίου, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά γα την επιχείρησή σας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΩΤΕΣ

Δήλωση Εισοδήματος
Δήλωση Ακινήτων Ε9
Μισθωτήρια Συμβόλαια
Ρυθμίσεις Οφειλών σε Δ.Ο.Υ - ΙΚΑ
Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες
Υπολογισμός Τεκμηρίων
Φοροτεχνικές Συμβουλές
Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Σύσταση εταιριών

Η πολυετή εμπειρία μας και το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας καθιστά ικανούς να αναλάβουμε όλες τι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύσταση κάθε μορφής εταιρειών εξοικονομώντας χρόνο για τους πελάτες μας.

Φορολογικές δηλώσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας και τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αυτήν.

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών

Το γραφείο μας εγγυάται την πλήρη και ασφαλή εναρμόνιση της επιχείρησής σας με τις διατάξεις ενός πολύπλοκου και συχνά μεταβαλλόμενου φορολογικού συστήματος.

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα επιτάσσει την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των μεταβολών για την αποφυγή ελέγχων με δυσάρεστα αποτελέσματα.

Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ρυθμίσεις οφειλών της επιχείρησή σας προς Δ.Ο.Υ και ασφαλιστικούς φορείς καθώς και προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
Σχεδιασμός οικονομικών αναφορών
Ετήσιος προυπολογισμός
Ταμειακός προγραμματισμός
Συμβουλές Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Επιλογή - εκπαίδευση προσωπικού

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Why choose Arvo services?

Why choose Arvo services?

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic […]

Read More
Transitions In UX Design

Transitions In UX Design

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic […]

Read More
Corporate Identity Design

Corporate Identity Design

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic […]

Read More

Enter your keyword